24. august 2017

Skogbruk – en stor og viktig næring

Her kan du lese Driva sin artikkel fra debattmøtet arrangert av Møre og Romsdal Skognæringsforum og InnovasjonsTre. Tema for møtet var skogbruk og de utfordringene denne næringen står ovenfor var diskutert. Politisk møte skogbruk – Driva  
21. august 2017

Virksomhetsbilde – SIV Industri-inkubator AS

Virksomhetsbilde til SIV Industri-inkubator AS, IN2innovation, InnovasjonsTre og Den Gode Maten er godt beskrevet i denne presentasjonen: VIRKSOMHETSBILDE SIV august 17
21. august 2017

Lokal verdiskaping og omsetning.

Her finner du en oversikt over lokal verdiskaping og omsetning for 2016, og utviklingen fra 2015 til 2016 for: Vareproduserende industri i Surnadal og Rindal IN2offshore InnovasjonsTre Verdiskaping 2016  
21. august 2017

Politisk møte arrangert av InnovasjonsTre og Møre og Romsdal Skognæringsforum

Torsdag 17. august ble det arrangert politisk debattmøte i SIV industri-inkubator sine lokaler i Surnadal. Her kan du lese Trollheimsporten sin dekning av arrangementet: Trollheimsporten 170817 – politisk møte  
21. august 2017

Oppsummering av InnovasjonsTre 2016 – plan 2017

I rapporten fra InnovasjonsTre AS er gjennomførte aktivitetene i 2016 beskrevet, i tillegg til planlagte og prioriterte prosjekter i 2017. her finner du rapporten: Oppsummering 2016 – plan 2017 210817
21. august 2017

Mulighetsstudie – Behandlingsanlegg for grantømmer i Surnadal.

Norsk Treteksnisk Institutt ved Oppdragsleder Carlos E. Myrebøen har gjennomført en mulighetsstudie, der viktige aspekter vedrørende bygging av et foredlingsanlegg med høy verdiskaping for grantømmer har blitt vurdert. Arbeidet har omfattet å identifisere og vurdere muligheter for etablering av et tremekanisk foredlingsanlegg med grunnlag i lokalt grantømmer. En viktig målsetning […]
14. september 2016

Sak i «Treindustrien» – Et fagblad for trebearbeiding, innredning, møbel og design

I dag eksporterer vi trevirke til Tyskland og Østerrike, og kjøper det tilbake for store summer, men i fremtiden bør foredlingen skje lokalt, mener prosjektleder Magne Løfaldli i InnovasjonsTre. Les artikkelen her.
26. august 2016

Halvårsrapport for SIV Industri-Inkubator 2016

Her er vår halvårsrapport 2016 som gir en oversikt over aktiviteter og utvikling i SIV Industri-inkubator AS og de 3 nettverksprosjektene vi er involverte i; Den Gode Maten IN2offshore InnovasjonsTre. Rapporten gir også en god oversikt over den økonomiske utviklingen når det gjelder omsetning og verdiskaping for deltagerne / bedriftene […]
14. juni 2016

Karrieredag Surnadal 21. September

Er din bedrift opptatt av langsiktig rekruttering for bransje og region? KNN er på jakt etter bedrifter som vil delta på Karrieredagene i Surnadal og Kristiansund i september. Til Karrieredagene kommer 10.-klassingene på Nordmøre, for å få et større innblikk i mulighetene som er i egen region med tanke på […]