Innveno AS skal bidra til at idéer, initiativ og engasjement bidrar til lokal og regional verdiskaping.

 • Videreutvikling, finansiering og kommersialisering av idéer og gründerprosjekter
 • I bedrift:
  • Prosjektutvikling
  • Kobling mot FoU- og kompetansemiljø
  • Prosjektorganisering
  • Prosjektledelse
 • Klynge og nettverk:
  • Felles strategi og utvikling
  • Utvikling av samarbeidsprosjekt mellom to eller flere bedrifter
  • Kobling mot FoU- og kompetansemiljø
  • Prosjektfinansiering
  • Prosjektledelse