Innveno arbeider hele tiden sammen med industri og næringsliv for få mer verdiskaping og flere arbeidsplasser til Nordmøre.

Om oss:


Innveno AS er et utviklingsselskap for gründere, industri og næringsliv som ble etablert i 2010

Våre viktigste arbeidsområder:

Ide og gründerutvikling

Prosjektutvikling:
-I nettverk og klynger
-For enkeltbedrifter

Kompetanseutvikling

Kobling mellom industri/næringsliv og forskning- og utviklingsmiljø

Finansiering og kontakt med virkemiddelapparatet

Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Kobling og utvikling på tvers av tradisjonelle næringer og bransjer

Vi skal bidra til at idéer, initiativ og engasjement bidrar til lokal og regional verdiskaping.

  • Idéfangst og videreutvikling av idéer
  • Bistå gründere fra idé til kommersialisering
  • Sette i kontakt med kunder, produsenter, leverandører og finansiører
  • Rådgivning ift. videreutvikling og nye virksomhetsområder for eksisterende virksomhet

Kom i gang

Vi er her for å hjelpe


Ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg å komme i gang med ditt prosjekt.